1. Agenda speciale data

Februari 2019


Zondag 17/02/2019

Yudansha: 9:00 - 11:00 uur

Budo + Katana Do.

Maart 2019


Zaterdag 10/03/2019

Wakamono: Verlof

Krokusverlof.

Zondag 17/03/2019

Yudansha: 9:00 - 11:00 uur

Budo + Katana Do.

April 2019


Zaterdag 13/04/2019

Zaterdag 20/04/2019

Wakamono: Verlof

Paasverlof.

 Maandag 22/04/2019

Budo/Katana:  Verlof

WakamonoVerlof

Paasmaandag.

Mei 2019


Zondag 19/05/2019

Yudansha: 9:00 - 11:00 uur

Budo + Katana Do.

Juni 2019


Zondag 16/06/2019

Yudansha: 9:00 - 11:00 uur

Budo + Katana Do.


September 2019


Oktober 2019


Zaterdag 26/10/2019

Wakamono: Verlof

Herfstverlof.

November 2019


Zaterdag 2/11/2019

Wakamono: Verlof

Herfstverlof.

December 2019


Zaterdag 21/12/2019

Zaterdag 28/12/2019

Wakamono: Verlof

Kerstverlof.

Zaterdag 28/12/2019

Budo/Katana:  Verlof

 

 Maandag 23/12/2019

 Maandag 30/12/2019

Budo/Katana:  Verlof

WakamonoVerlof

2de Kerstdag.

Januari 2020


Zaterdag 4/01/2020

Wakamono: Verlof

Kerstverlof.

Zondag 26/01/2020

9:00 tot 12:00 uur: Examen

 


Februari 2020


Zaterdag 22/02/2020

Zaterdag 29/02/2020

Wakamono: Verlof

Krokusverlof.

Maart 2020


April 2020


Zaterdag 04/04/2020

Zaterdag 11/04/2020

Zaterdag 18/04/2020

Wakamono: Verlof

Paasverlof.

 Maandag 13/04/2020

Budo/Katana:  Verlof

WakamonoVerlof

Paasmaandag.

Mei 2020


Zaterdag 02/05/2020

Wakamono: Verlof

Feest vd arbeid.

Zaterdag 23/05/2020

Wakamono: Verlof

Hemelvaartverlof.

Juni 2020


 Maandag 01/06/2020

Budo/Katana:  Verlof

WakamonoVerlof

Pinkstermaandag.2. Agenda jaaroverzicht


Makoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Shihan Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com