Ju Jutsu Vandaag

 

Hedendaags is het Jujutsu zeer verspreid over de ganse wereld en komt in zeer veel vormen voor. Zowel de traditionele oude scholen zoals Daito Ryu, Aikido, Hakko Ryu, als de moderne vormen zoals Judo en Jiujitsu hebben enorm veel bijval.

 

            Bij de meer traditionele stijlen, zien we de oude patronen nog vaak terug: geheimhouding blijft een teer punt. Enkel de hoogste graden worden ingeleid in de diepste geheimen, meestal tegen grove betaling. Met Makoto Jutsu Do willen we daar niet aan meedoen en iedereen die van goede wil is en oprecht (Makoto) krijgt toegang tot de essentie van de technieken. Dat hiervoor een bepaalde weg dient te worden afgelegd, spreekt uiteraard vanzelf.

 
Makoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Soke Sensei Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com

Trainingen gaan door in

Sport Vlaanderen Herentals (Bloso)

Vorselaarsebaan Herentals

 

 


Makoto Jutsu Do heeft een partnership met Tozando France