Graden-Examenvoorwaarden


1.    Examenperioden

 ·        Het sportjaar wordt verdeeld in twee sportsemesters van 18 weken en dus 36 lessen. Deze lopen van september tot 15 januari en van 15 januari tot begin juni. Na elke periode volgt er een examenmoment.  Elk sportjaar worden de exacte data bekendgemaakt in de les en op de website,  zodat de Jujutsuka zich degelijk kan voorbereiden. Makoto Budo is toegankelijk voor volwassenen en jeugd vanaf 14 jaar.

 

·        Elk sportsemester is een afgerond geheel, waarin alle leerstof nodig voor een volgende graad wordt behandeld. Om toegelaten te worden tot een examen zal men dan ook een minimum aantal sportsemesters dienen te volgen, afhankelijk van de graad en de aanwezigheid op de lessen. Bij elke graadverhoging is tevens een minimumleeftijd vereist.

 

·        Minimumeisen impliceert niet dat de Jujutsuka examens mag afleggen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. De sensei nodigt de Jujutsuka tijdig uit.

 

2.  Graden

 

Zoals elke Japanse gevechtsport, kent de Makoto Budo verschillende graden, welke men kan herkennen aan de gordel. Er zijn twee verschillende groepen van “graden”:

 

1       Yu Dan Sha – graden

 

Yudansha betekent letterlijk: “persoon die houder is van een graad”, dus graadhouder of gegradueerde. Dat herkennen we ook in het vroegere hoger onderwijs: bv. gegradueerd leraar.

 

Deze graden worden de Dan-graden genoemd en worden gekenmerkt door de “zwarte gordel”. Bij de Makoto Budo staat er op de gordel op het ene uiteinde in Kanji’s: Makoto Jutsu Do Yu Dan Sha en op het andere uiteinde markeren kleine logo’s de verschillende niveaus.

 

2       Mu Dan Sha – graden

 

Mudansha betekent letterlijk: “persoon die geen houder is van een graad”. Vroeger en nu nog in sommige stijlen bestonden enkel de witte, bruine en zwarte gordel. Om toch een mooie progressie te kunnen maken van wit naar zwart zijn in vele stijlen de “Kyu-graden” in het leven geroepen. De Makoto Budo kent drie lage kyu-graden (wit, geel, oranje) en drie hoge kyu-graden (groen, blauw, bruin). Dit komt sterk tot uiting in de leerplannen.

 

 3.    Examenvereisten

 

Voor elke graad is er een specifiek leerplan, waarin de te behandelen onderwerpen en minimumvereisten en -verwachtingen staan vermeld om van graad te veranderen, evenals de mogelijke wijze van evaluatie (aftoetsing).

 De leerplannen zijn verdeeld, naargelang de graad, in 3 tot 5 blokken. Elk blok staat op zichzelf en de Jujutsuka dient voor elk blok te slagen. De blokken moeten niet aansluitend worden afgelegd.

 

 4.    Examenblokken

 

 1.     Rol- en valtechnieken

 2.     Theorie

 3.     Kata Jutsu

 4.     Kihon Waza

 5.     Resuki Waza

 

 5.    Examenprocedure

 

De examinandus dient zich ten laatste  5 min. voor tijd op het examen aan te bieden en dient zijn vergunning en persoonlijk dossier aan de examinator te overhandigen. Zonder deze documenten wordt de examinandus geweigerd!!!!

 

 6.    Examenvoorwaarden

 

6de Kyu

 ·        Leeftijd: 14 jaar zijn of worden in het sportsemester van aanvang.

 5de Kyu

 ·        Leeftijd: 14 jaar zijn of worden in het sportsemester voorafgaand aan het examen.

 ·        1 sportsemester a rato van 30 lessen.

 4de Kyu

 ·        Leeftijd: 14 jaar zijn of worden in het sportsemester voorafgaand aan het examen.

 ·        1 sportsemester a rato van 30 lessen.

 3de Kyu

 ·        Leeftijd: 14 jaar zijn of worden in het sportsemester voorafgaand aan het examen.

 ·        2 sportsemesters a rato van 30 lessen / sportsemester .

 2de Kyu

 ·        Leeftijd: 16 jaar zijn of worden in het sportsemester voorafgaand aan het examen.

 ·        3 sportsemesters a rato van 30 lessen / sportsemester.

 1ste  Kyu

 ·        Leeftijd: 18 jaar zijn of worden in het sportsemester voorafgaand aan het examen.

 ·        3 sportsemesters a rato van 30 lessen / sportsemester.

 1ste  Dan - Shodan

 ·        Leeftijd: 20 jaar zijn of worden in het sportsemester voorafgaand aan het examen

 ·        4 sportsemesters a rato van 30 lessen / sportsemester.

 ·        18 Yudansha trainingen.

 

Makoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Soke Sensei Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com

Trainingen gaan door in

Sport Vlaanderen Herentals (Bloso)

Vorselaarsebaan Herentals

 

 


Makoto Jutsu Do heeft een partnership met Tozando France