Sensei Shihan Juul Verachtert


Makoto Jutsu Do :Oorsprong


             De oorsprong van Makoto Jutsu Do ligt ongetwijfeld bij het oude Daito Ryu. Hieruit is de Hakko Ryu Ju Jutsu voortgekomen en deze werd verfijnd in de Makoto Ryu Ju Jutsu.

 
 Hakko Ryu Ju Jutsu, ontstaan vanuit de Daito Ryu, werd formeel gecreëerd op 1 juni 1941 door Shodaï Soke Ryuho Okuyama in Japan, meer bepaald in de Shiba Tenso Jinja, een heilige Shintoplaats in de Shibawijk in Tokyo. Het was een stijl die hij in praktijk bracht en aanleerde tot aan zijn dood in 1987. Het hoofdkwartier van de Hakko Ryu is de Honbu Dojo in Omiya-stad. Het is nu zijn zoon, Nidaï Soke Toshio Okuyama, die hier tot op de dag van vandaag les geeft. Hakko Ryu Ju Jutsu is pas rond 1975 in Europa bekend geraakt, een goede 10 jaar later dan in Amerika. Dit gebeurde via een Frans/Zwitsers koppel: Vic en Cate Nowas. De volgende jaren ontplooide de Hakko Ryu zich verder in Frankrijk en kort daarna volgde België waar het werd onderwezen door de Franse Shihans: Jacques Quero, Thierry Riesser-Nadal. Het is bij deze Meesters en dit via Antonio Garcia (Soke van Hakko-Den-Shin Ryu) dat Gerard Westhovens zijn eerste stappen zette in de Hakko Ryu Ju Jutsu.

 

            Soke Wim van Dooren is de stichter van de Makoto Ryu Ju Jutsu. In 1981 werd hij één van de eerste Belgische Shihans van de Hakko Ryu Ju Jutsu school. De opleiding daar gebeurde door Soke Ryho Okuyama, de stichter van deze stijl. Vooral de niet-officiële opleiding ’s avonds, die in alle anonimiteit gegeven werd door Shihan Shinzan Segawa, was bijzonder leerrijk. Als Shihan verdiepte Wim zich nadien in de studies van sportverzorger, waar het vak anatomie de hoofdbrok vormde. Door deze opleiding groeide bij Wim de overtuiging dat de jujutsu-technieken van de Hakko Ryu eigenlijk nog veel verder en meer anatomisch verantwoord uitgebouwd kunnen worden. Deze overtuiging verplichtte hem een totaal andere techniek te ontwikkelen. Toch besloot hij nog eerst de opleiding van Kaiden Shihan Sandan Kitshu te volgen in de Hakko Ryu. Daarna is de Makoto Ryu in een versneld tempo tot ontwikkeling gekomen, omdat Wim in Japan de perfectie niet vond waar hij zo op had gehoopt.

 
         Na het behalen van zijn 5de DAN –SHIHAN titel in 2013 stelde Julius Verachtert vast dat gehoopte veranderingen toch niet waren zoals verwacht. Voorstellen tot aanpassingen werden van tafel geveegd en samenwerking bleek zeer moeilijk te zijn. Ook de andere Yudansha’s bleven meer en meer thuis. Daarom werd op de Raad van Bestuur in 2015 besloten om  meer een eigen weg in te slaan, wat resulteerde in een naamsverandering (MAKOTO JUTSU DO) en stijlaanpassingen (verschillende stijlen naargelang volwassenen, jeugd, zwaard). Op 1 september 2017 werd dan officieel overgegaan op de nieuwe stijlen. Groot verschil met vroeger is dat er nu per graad leerplannen opgesteld zijn, die enerzijds duidelijk stellen welk niveau we van een bepaalde graad verlangen, maar toch voldoende vrijheid geven aan de sensei’s om dit in te vullen. Ook wordt er voortaan gewerkt met “sportsemesters” van ongeveer een half jaar, welke afgesloten worden met een examenperiode.        

 


Daito Ryu Aikijujutsu

Takeda Sokaku


Hakko Ryu Jujutsu

Shodai Soke Okuyama Ryuho


Makoto Ryu Jujutsu

Wim Van DoorenMakoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Soke Sensei Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com

Trainingen gaan door in

Sport Vlaanderen Herentals (Bloso)

Vorselaarsebaan Herentals

 

 


Makoto Jutsu Do heeft een partnership met Tozando France