Beleidsplannen


Volwassenen :

 

Makoto Jutsu Do heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen de Oosterse Martiale Kunsten, en dit voor alle leeftijden, zowel op recreatief als competitief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

In het bijzonder zal de Ju Jutsu gepromoot worden.


Dit hoofddoel zal onder meer verwezenlijkt worden door het bijwonen en/of zelf inrichten van wekelijkse trainingen, regionale-, nationale- en internationale stages, sportmanifestaties, initiaties en ontspanningsactiviteiten, zonder dat deze lijst limitatief is.

 

Jeugd :

Zelfde beleidsplan als bij de volwassenen, alleen ligt hier de nadruk op het speels leren, activiteiten specifiek voor de jeugd en de doorgroei naar de volwassenen te bevorderen.