Nihon Kotoba

Japanse Woordenschat

 


Zoals je reeds gemerkt hebt, of nog zal ondervinden, worden er tijdens de lessen veel specifieke woordjes gebruikt, waarvan het grootste deel in het Japans. Momenteel beschikken we over een lijst met meer dan 1100 woordjes en die lijst die groeit nog steeds aan! Ze zijn natuurlijk niet allemaal even belangrijk of relevant. Het is derhalve belangrijk er die woordjes uit te kiezen die jij denkt nodig te hebben om je ten volle te kunnen ontplooien voor jou Stijlgroep, tenzij je natuurlijk al die  woordjes in 1-2-3 van buiten geleerd hebt.

 

Daarom staat jou een belangrijke opdracht te wachten:

 

Opdracht 

 

               Je dient je eigen woordenlijst aan te maken: zo leer je best je woordjes! Deze woordjes moet je ook voor je examen kennen. Let op, niet het aantal is belangrijk, wel de juiste keuze: kies die woordjes die je nodig hebt in de Dojo en voor jou Stijlgroep.

 

               Je woordenlijst zal bovendien door je Sensei beoordeeld worden. (voor het examen doormailen of afprinten!)

 

 

 

Hoe maak je je woordenlijst?

 

Via volgende link kan je de file: Makoto Nihon Kotoba downloaden:        

 

     Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet (maandelijks). Kijk dus regelmatig na of je de juiste versie hebt.

 

 

      Deze lijst mag je als basis gebruiken om jou eigen lijst aan te maken. Je kan gemakkelijk sorteren volgens kolom. Uiteraard zijn er ook andere kanalen die je kan aanspreken. Tracht wel steeds de correctheid te handhaven: neem niet alles zo maar aan!

 

 

 

Welke woordjes moeten daar allemaal instaan

 

Aangepast aan uw leerplan:

 

Ø  behoorlijke woordenschat betreffende normale Dojo-conversatie

 

Ø  woorden en uitdrukkingen uit de ceremoniën

 

Ø  woorden betreffende Genri- , Kihon- en Kumiawasi Waza

 

Ø  voornaamste lichaamsdelen, natuurlijke wapens gebruikt in de Waza

 

Ø woorden uit de Midashi Waza

 

Ø Stijlgroep eigen woorden en uitdrukkingen

 

 

 

 

 

Instuderen, hoe doe je dat?

 

Ø  Door in de lessen goed te luisteren naar de Sensei.

 

Ø  Door de woordjes die je hoort, thuis op te zoeken en in je lijst te zetten.

 

Ø  Door je lijstje regelmatig te updaten en te lezen.

 

Ø  Door zelf de woordjes zoveel mogelijk in de les te gebruiken.

 


Open Source

 

Een degelijke woordenlijst kan enkel tot stand komen door grootschalige samenwerking. Als jij vind dat er verbeteringen mogelijk zijn, of vind je nieuwe accurate woorden of heb je tijd om bijpassende Kanji's op te zoeken, dan nodigen we je van harte uit om dit te doen.

 

Updaten hoe doe je dat?

 

Je kan aanpassingen rechtstreeks maken in de gedownloade file:

* aanpassing: maak een copie van de te veranderen regel, maak de aanpassing en zet in Status een "A"

* nieuw: maak een nieuwe regel aan, voeg het woord in en zet in status "N"

Stuur de aangepaste lijst per mail naar sensei Luc, die de aanpassingen, indien goedgekeurd zal doorvoeren in de originele file. In de geüpdate lijst zal je dan jou aanpassingen terugvindenMakoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Soke Sensei Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com

Trainingen gaan door in

Sport Vlaanderen Herentals (Bloso)

Vorselaarsebaan Herentals

 

 


Makoto Jutsu Do heeft een partnership met Tozando France