Katanado Notto JutsuTachi Waza No Notto Mae

YokoNo Notto (3de Kyu)

wij passen kansentarief toe
wij passen kansentarief toe
Federatie
Federatie
Thuisbasis Dojo
Thuisbasis Dojo
Partnership Tozando France
Partnership Tozando France
wij doen mee met de uitpas
wij doen mee met de uitpas

Makoto Jutsu Do v.z.w. - Kapittelbossen 50 - 2200 Herentals - +32 (0)474 03 61 50 - RPR Turnhout Onr: 0897.225.650

www.makotojutsudo.com - info@makotojutsudo.com