Makoto Jutsu Do is een door ons aangepaste, hedendaagse stijl van de Japanse krijgskunst, Ju Jutsu, zonder echter de echte Japanse “roots” uit het oog te verliezen.

 

   Ontstaan uit de eeuwenoude Katana technieken, was het oude Ju Jutsu van de Samoerai ten tijde van oorlog immers een hoge vorm van zelfverdediging.

 

   In het dagelijkse leven was het echter een manier van leven, een spirituele kunst, welke men verkreeg na jarenlange training van lichaam en geest. 

 vervolg onderaan...

Makoto Budo

Onder Makoto Budo vallen alle senioren en junioren vanaf 14 jaar. De stijl is zuivere Jujutsu, hoofdzakelijk gebaseerd op de Hakko Ryu en de Makoto Ryu Jujutsu. De technieken zijn wat aangepast aan onze westerse wereld. Zo zijn er bij de Hakko Ryu aanvallen op een persoon in seiza (kniezit), terwijl dit omgevormd is tot aanvallen op personen die op een stoel zitten,  waarmee we de lijn van Makoto Ryu Jujutsu  blijven volgen............zie verder onder link

 

Makoto Katana do

Makoto Katana Do of de weg van het zwaard omvat de oude Katana-technieken. Deze stijl werd tot nu toe enkel beoefend door de Yudansha’s (zwarte banden) van de Makoto Budo en Makoto Ryu, maar nu voor iedereen toegankelijk vanaf 16 jaar. De stijl handelt over de oude Samoerai zwaardtechnieken.........zie verder onder link


Makoto Wakamono

Waka betekent jong en Mono persoon. Wakamono kan dus vertaald worden als jeugd. Makoto Wakamono omvat de vroegere kinder- en jeugdwerking van 7 tot 14 jaar. Omdat motorische en geestelijke ontwikkeling nog in volle gang is, is het niet opportuun om dezelfde eisen te stellen als voor de senioren. Het is niet voldoende om “volwassen” technieken wat te versoepelen om tot een volwaardig juniorprogramma te komen: junioren hebben recht op een eigen aan hun capaciteiten, mogelijkheden en leefwereld gebaseerd leerprogramma. Het leer- en experimenteeraspect is dan ook veel belangrijker dan het behalen van resultaten in de vorm van een Kyu-graad (gekleurde  gordel).....zie verder onder linkvervolg van bovenaan:

   Met Onze Club willen we dezelfde weg inslaan. Enerzijds doen we aan zelfverdediging en zijn de technieken daarom aan ons hedendaags leven aangepast; anderzijds kan dit slechts bekomen worden door aandacht te schenken aan het spirituele aspect van de kunst.

   Makoto Jutsu Do is de “weg van de oprechte technieken”: vechten met een perfecte controle. We gaan tot de grens van wat menselijk aanvaardbaar is, maar niet er over. Op die manier blijven we perfect binnen het wettelijk aspect van wat “zelfverdediging”  inhoudt.

   Omdat niet iedereen hetzelfde is  (senioren, junioren) of hetzelfde doel voor ogen heeft (traditionele Jujutsu , zelfverdediging, zwaardvechten) wordt de stijl Makoto Jutsu Do verdeeld in verschillende stijlgroepen.

 


Traditionele Jujutsu

vanaf 14 jaar

Aangepaste jeugd Jujutsu van 7 tot 14 jaar

Traditionele Zwaard-technieken vanaf 16 jaar

Zelfverdedigings cursussen

Makoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Shihan Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com