Geschiedenis van onze Herentals Jūjutsu vereniging

 

 

 Aan de hand van wat we in de archieven nog hebben terug gevonden en getuigenissen, trachten we het ontstaan en geschiedenis van de club zo goed mogelijk weer te geven.

 Mochten er toch fouten en onvolkomenheden instaan of gegevens ontbreken, zouden we het zeer op prijs stellen als je dit ons zou mededelen.

 

 Het Begin

 

 

 v  1984 In Herentals wordt vanuit de jeugdbeweging de Hakko Ryu Ju Jutsu club Banzai opgericht. Dit gebeurt onder impuls van Gerard Westhovens, met als. trainer Etienne Beynaerts. De club sluit aan bij de erkende Shihan Antonio Garcia.

v 1987 Onze huidige voorzitter en Shihanke Luc Claes sluit aan bij de club.

 v  1988 Tijdens de internationale Taikai te Hasselt verwerft Etienne het diploma van Shihan (5de Dan) uit handen van Nidai Soke Toshio Okuyama, zoon van de stichter van de Hakko Ryu. Mede hierdoor komt onze club in contact met Sensei Wim Van Dooren uit Boxbergen Genk. Sensei Wim was toen reeds Shihan Kaiden Sandan Kitshu (toen de hoogste graad in de Hakko Ryu in België) en beschikte over een eigen dojo in Boxbergheide.

 v  1989 Patrick Raeymackers behaalt zijn Shodan (1ste Dan) Hakko Ryu Jujutsu bij Shihan Beynaerts. Samen met Filip Van Roey en Marc Paulussen telt de club daardoor intussen 4 zwarte banden.

 v  1990 Een nieuw uitgebreid bestuur wordt opgericht, met als naam Hakko Ryu Ju Jutsu Nihon Niwa Herentals. Er wordt een nauwe samenwerking op touw gezet met de Makoto Dojo van Wim Van Dooren. Deze samenwerking houdt in dat de hogere graden, vanaf bruin, Yudansha-les krijgen in de dojo van Sensei Wim en dit elke zondagvoormiddag. Patrick behaalt zijn Nidan (2de Dan) bij Van Dooren.

 v  1991 De samenwerking met Etienne Beynaerts wordt stopgezet en Patrick Raeymackers wordt onze sensei. Op dat moment zijn er nog 2 zwarte banden: Patrick en Marc. Tevens verandert de naam in Hakko Ryu Ju Jutsu Herentals. Marc behaalt zijn Nidan.

 

De overschakeling naar Makoto dojo

 

 v  1992  Herentals sluit officieel aan bij de Makoto dojo te Boxbergheide. Luc Claes en Leo Peeters behalen hun Shodan bij sensei Wim. Marc Paulussen wordt de nieuwe sensei.

 v  1992  Ondertussen worden alle Hakko Ryu scholen in België vanuit Japan verplicht zich te verenigen onder één Belgische federatie met als directeur Antonio Garcia; tot nu toe hield elke Shihan zelf contact met Japan. Aangezien verschillende Shihan’s die samenwerking niet zien zitten, besluiten verschillende clubs een eigen weg in te slaan, waaronder ook de Makoto Dojo. Sensei Wim was al een tijd bezig met het perfectioneren van de Hakko Ryu stijl en met het aanpassen van deze stijl aan onze westerse wereld. Zo ontwikkelde hij een eigen stijl, afgeleid van de Hakko Ryu, maar realistischer en effectiever.

 

Een (her)nieuw(de) stijl: Makoto Ryu Jutsu

 

 v  1993 Sensei Wim introduceert zijn nieuwe stijl genaamd Makoto Ryu Jutsu. Herentals volgt Wim hierin en past uiteraard zijn naam aan. Makoto Ryu Ju Jutsu Herentals is geboren.

 v  1994 Luc Claes wordt sensei, behaalt zijn Shodan in de Makoto Ryu Jutsu en introduceert de nieuwe stijl in Herentals.

 v  1998 Juul Verachtert behaalt Shodan

 v  2004 Juul Verachtert wordt sensei.

 

We worden een V.Z.W.

 

 v  2008 Het bestuur beslist om de club om te vormen tot een VZW onder de naam "Makoto Ryu Jujutsu Herentals v.z.w.". De eerste Raad van Bestuur wordt gevormd door Luc Claes, Julius Verachtert en Veerle Verachtert. De overige bestuursleden vormden de Algemene Vergadering. De doelstelling van de VZW wordt als volgt geformuleerd:

 

 De vzw heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen de Oosterse Martiale Kunsten, en dit voor alle leeftijden, zowel op recreatief als competitief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader. In het bijzonder zal de Ju Jutsu gepromoot worden.

 

 v  2013 Juul Verachtert behaalt in december de titel van “Shihan” (meester-5de Dan). Dit willen wij uiteraard ten volle benutten door zelf een stuk van de  opleiding voor de Yudansha’s te verwezenlijken. Tot nu toe werden deze wekelijkse zondagtrainingen enkel te Boxbergheide gegeven, wat zeer belastend is en onhoudbaar. Tot onze grote verbazing wordt dit niet toegestaan, ondanks het feit dat een Shihan daartoe bevoegd is. Bovendien willen we de technieken nog meer universeler, effectiever en toegankelijker maken: dus nog meer “Makoto”. Ook hier gaat de federatie niet in mee en blijft ondanks hun bewering om “Makoto” te zijn toch nog de oude aspecten van “geheimhouding” aanhouden.

 

Onze Onafhankelijkheid

 

 v  2015 De Raad van Bestuur stelt dan ook vast dat de doelstellingen van de VZW niet meer voldoende aan bod komen en besluit daarom een meer onafhankelijkere weg in te slaan. Er wordt een bijzondere Algemene Vergadering gehouden om de statuten aan te passen. De nieuwe naam wordt Makoto Jutsu Dō. De raad van bestuur wordt aangepast: Luc Claes (voorzitter), Gerry Hannes (secretaris), Juul Verachtert (penningmeester). Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe stijl, waarin iedereen zich ten volle kan ontwikkelen.

v  2017 September noteren we als onze overschakeling op onze eigen stijl: Makoto Jutsu Dō. ( de weg van de eerlijke, oprechte  technieken). Binnen Makoto Jutsu Dō voorzien we de mogelijkheid verschillende stijlen te beoefenen. Er wordt gestart met: Makoto Budō (volwassenen), Makoto Wakamono (jeugd), Makoto Ryu Ju Jutsu (de vorige stijl), Makoto Katana Dō (zwaard), Makoto Ji Ei (zelfverdediging).

 

                

Terug
Terug
Hakko Ryu Jūjutsu
Hakko Ryu Jūjutsu
Hakko Ryu Makoto Dojo
Hakko Ryu Makoto Dojo

wij passen kansentarief toe
wij passen kansentarief toe
Federatie
Federatie
Thuisbasis Dojo
Thuisbasis Dojo
Partnership Tozando France
Partnership Tozando France
Kazuki Sushi
Kazuki Sushi

Makoto Jutsu Do v.z.w. - Kapittelbossen 50 - 2200 Herentals - +32 (0)474 03 61 50 - RPR Turnhout Onr: 0897.225.650

www.makotojutsudo.com - info@makotojutsudo.com