FROS Sportfederatie


Makoto Jutsu Do vzw is aangesloten bij de FROS sportfederatie inzake verzekering.

Hieronder wat meer uitleg over Fros

FROS is dé Vlaamse multisportfederatie met een bijzondere aandacht voor actieve en duurzame sportbeleving, en een sterk maatschappelijk en ethisch engagement. 
Multisport, omdat een brede basis ideaal is voor een solide en levenslange sportbeoefening.
Actief, omdat bewegen gezond is.
Duurzaam, omdat levenslang sporten belangrijk is, met het nodige respect voor de omgeving.
Maatschappelijk, omdat sport sociale contacten bevordert.
Ethisch, omdat we fair play hoog in het vaandel dragen.

 

We doen dit door middel van een laagdrempelig, flexibel en vernieuwend aanbod voor ALLE sporten en op maat van ALLE sportbeoefenaars.
Laagdrempelig, door sport toegankelijk te maken voor iedereen.
Flexibel, door in te spelen op een veranderend sportlandschap.
Vernieuwend, door nieuwe opportuniteiten aan te boren en op zoek te gaan naar nieuwe/minder gekende sporten en anders sporten.
Voor ALLE sporten en op maat van ALLE sportbeoefenaars, door alle soorten sporten te ondersteunen.
Op maat, door in te spelen op de verschillende noden van sportclubs en sporters.

 

Kortom, bij FROS 'beleef' je sport !

 


Verzekering 

 

            De club is verzekerd bij Fros onder de Ethias  sportpolis. Deze voldoet aan de wettelijke bepalingen volgens het decreet over de verplichte sportverzekeringen. Een uittreksel uit de polis kan je vinden in deze sectie en op de website via jouw persoonlijk login.

 

            Wat betreft de betalingen van behandelingskosten ten gevolge van een ongeval dienen we erop te wijzen dat er enkel terugbetaald wordt volgens de RIZIV-barema’s. Aangezien in vele gevallen de ziekenhuizen en/of dokters behandelingen uitvoeren die niet in het RIZIV zijn opgenomen, kunnen de kosten toch nog vrij hoog oplopen. Om dit te vermijden kan je een persoonlijke bijkomende verzekering aangaan  bij je eigen verzekeringsmakelaar.

 

  Verzekering:

 

Meer inlichtingen over de Fros verzekering vind je hiernaast

 


Ongevallenaangifte:

 

Bij een ongeval in de Dojo/clubactiviteit en/of tijdens de verplaatsing naar en van de training of clubactiviteit, dien je een aangifteformulier in te vullen, welke je ook hiernaast kan downloaden.

Verwittig ook steeds uw sensei en/of clubverantwoordelijke
Makoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Soke Sensei Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com

Trainingen gaan door in

Sport Vlaanderen Herentals (Bloso)

Vorselaarsebaan Herentals

 

 


Makoto Jutsu Do heeft een partnership met Tozando France