Makoto Wakamono


 

Waka betekent jong en Mono persoon. Wakamono kan dus vertaald worden als jeugd. Makoto Wakamono omvat de vroegere kinder- en jeugdwerking van 7 tot 14 jaar. Overgang naar Makoto Budo wordt voorzien in het begin van het nieuwe sportsemester volgend op het sportsemester waarin de junior 14 jaar wordt. Dus niet vlak na de verjaardag om het lessensysteem (zie verder) niet te verstoren.                  

 

Omdat motorische en geestelijke ontwikkeling nog in volle gang is, is het niet opportuun om dezelfde eisen te stellen als voor de senioren, zoals dit wel in de Hakko Ryu en Makoto Ryu het geval was. Het is niet voldoende om “volwassen” technieken wat te versoepelen om tot een volwaardig juniorprogramma te komen: junioren hebben recht op een eigen aan hun capaciteiten, mogelijkheden en leefwereld gebaseerd leerprogramma. Het leer- en experimenteeraspect is dan ook veel belangrijker dan het behalen van resultaten in de vorm van een Kyu-graad (gekleurde  gordel).

 

Een waardige gordel is volgens ons ook sterk leeftijdsgebonden. Om die reden kent de Makoto Wakamono slechts vier Kyu-graden: wit (vanaf 7jaar), geel (vanaf 10 jaar), oranje (vanaf 12 jaar), groen (vanaf 14 jaar). De groene gordel op 14 jaar is wel conform aan de groene gordel bij de senioren, zodat de overgang van junior naar senior vlot kan verlopen.

 

 Om het leerproces te ondersteunen kan de sensei zogenaamde “aanmoedigingsbadges” toekennen. Deze badges worden op het uiteinde van de gordel aangebracht en geven aan dat de junior reeds goed op weg is bij het behalen van zijn volgende Kyu-graad. Ze kunnen ook recht geven op vrijstellingen van bepaalde modules in hun leerprogramma, maar zijn geenszins een “hogere graad”.

Makoto Jutsu Do vzw

Kapittelbossen 50, 2200 Herentals

 

Soke Sensei Juul Verachtert

 +32 (0)474 03 61 50

 juul.verachtert@makotojutsudo.com

Trainingen gaan door in

Sport Vlaanderen Herentals (Bloso)

Vorselaarsebaan Herentals

 

 


Makoto Jutsu Do heeft een partnership met Tozando France